Vijesti

U Poduzetničkom inkubatoru u četvrtak, 4. travnja, u organizaciji Razvojne agencije VIDRA održano je predstavljanje novog B-light poziva na dostavu projektnih prijedloga za poduzetnike u sklopu programa Interreg V-a Mađarska-Hrvatska

U virovitičkom Poduzetničkom inkubatoru u četvrtak, 4. travnja, u organizaciji Razvojne agencije VIDRA održano je predstavljanje novog B-light poziva na dostavu projektnih prijedloga za poduzetnike u sklopu programa Interreg V-a Mađarska Hrvatska. Poziv je zainteresiranim poduzetnicima predstavila Mateja Cah, viša savjetnica u Odjelu za provedbu projekata i programa VIDRA-e koja je istaknula da se na ovaj Poziv poduzetnici moraju prijaviti u partnerstvu s poduzetnicima iz Mađarske.

– Na ovaj Poziv naši se poduzetnici mogu prijaviti u suradnji s mađarskim partnerima s kojima će stvarati zajednički proizvod, uslugu ili unaprijediti postojeće tehnološke procese pri čemu se najbolje ocjenjuju projekti usmjereni na inovacije, a koje će moći aplicirati na postojeće tržište, tržište partnera i tržište treće zemlje – rekla je M. Cah te dodala da je prednost ovog Poziva ograničenost na samo 11 županija, od čega 3 mađarske i 8 hrvatskih, tako da je konkurencija dosta smanjenja u odnosu na ostale pozive.

Vrijednost projekta po partneru iznosi od 40.000 do 180.000 eura, od čega se programom sufinancira 75 posto. Rok za provođenje projekata je 18 mjeseci, a potiče se ulaganje u industriju, hranu, usluge, edukaciju, okoliš i druge sektore, osim poljoprivrede. Razvojna agencija VIDRA pružit će potporu poduzetnicima prilikom pronalaska projektnih partnera i pripreme koncepta projekta, koji se prijavljuje kroz on-line sustav. Rok za prijavu projektnih ideja je 20. svibanj 2019., a prijava se vrši u dva dijela – u prvom dijelu potrebno je prijaviti koncept projekta, a tek nakon prolaska u drugi krug ocjenjivanja razrađuje se cjelokupni projekt.