Naš stanar

Udruga Društvo informatičara Virovitice

Udruga Društvo informatičara Virovitice obavlja djelatnosti informatičkih aktivnosti,programiranja i dizajniranja te usluga edukacija mladih na području informatike i računalnih znanosti.

Predsjednik : Matej Sudar

E-mail : udrugadiv@gmail.com

Web adresa : www.udrugadiv.hr

Facebook: https://www.facebook.com/udrugadiv/

Udruga DIV
Društvo informatičara Virovitice