Naš stanar

Studio Orlović

Studio Orlović je kreativni studio za grafički dizajn i vizualne komunikacije. U kontekstu toga spaja inovativne strategije, koncepte i realizaciju vizualne priče klijenta kroz njegov indetitet, branding i marketing, u modernoj eri komuniciranja.

Direktor: Hrvoje Orlović

Kontakt:  email: h.orlovich@gmail.com

logo-white