Naš stanar

QBRICK d.o.o.

Tvrtka Qubrick d.o.o. je produkcijska kuća koja se bavi najmom filmske opreme, te pruža usluge poput montaže slike i zvuka, vožnje video dronom ili specijaliziranih vozila za kameru.

Direktor: Donat Rengel

Mail: donat.rengel@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Qbrickprodukcija/