Naš stanar

PLAVA TVORNICA

Plava tvornica

Tvrtka Plava tvornica bavi se izradom web stranica, mobilnih aplikacija i brandingom.

Direktor: Ivica Horvat

Web: http://plavatvornica.com/

Facebook: https://www.facebook.com/plavatvornica/?fref=ts