Naš stanar

EMMITEK d.o.o.

Djelatnost: Proizvodnja električne energije

Direktor: Zoran Alavanja

OIB: 50687386301

Adresa: Pepelana 23, 33533 Pivnica Slavonska