Naš stanar

ART VITA SILK, obrt za umjetnost i dizajn

Djelatnosti obrta vezane su najvećim dijelom uz svilu i svilarstvo koje je vezano za hrvatsku tradicijsku kulturu. Obrt proizvodi tradicionalne domaće suvenire od oslikane svile ( marame, šalovi, kravate, slike i dr. )

Direktorica : Slavica Vitković

E-mail: slavica.vita25@gmail.com

Web: http://oslikavanje-svile.com/