Otvaranje tvrtke

ime drustva

korak 1

Ime društva

Društvo mora dobiti ime. Tvrtka je ime pod kojim društvo posluje i mora biti različito od postojećih imena tvrtka. Pripremite alternativna imena ukoliko je željeno već zauzeto. Pri provjeri imena možete koristiti portalom sudreg.pravosudje.hr.

javni biljeznik

korak 2

Javni bilježnik

Prijavu za upis u sudski registar i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.hr ured. Popis javnih bilježnika.

prijava

korak 3

Prijava

Prijavu za upis u sudski registar predajte u uredu HITRO.hr. U uredu HITRO.hr dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku.

uplata pristojbi

korak 4

Uplata pristojbi

Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama. Nakon izvršenih uplata, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.hr ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

preuzimanja dokumentacije

korak 5

Preuzimanja dokumentacije

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.hr.

izrada pecata

korak 6

Izrada pečata

Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat.

mirovinsko i zdravstveno

korak 7

Mirovinsko i zdravstveno

Tvrtku prvo treba prijaviti u mirovinsko, pa potom u zdravstveno. Tek nakon prijave tvrtka može početi zapošljavati radnike.

porezna uprava

korak 8

Porezna uprava

Potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

Sretno :)