Vijesti

Održano predavanje za nezaposlene o Mjerama samozapošljavanja, o projektu Pozitivne vibracije, te o uslugama koje nezaposleni mogu dobiti ako postanu stanari Poduzetničkog inkubatora VPŽ i Mreže inkubatora VPŽ

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Virovitica i Razvojnom agencijom VIDRA,  u utorak 05.03.2019. godine u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije održali smo predavanje vezano za mogućnosti koje nezaposlene osobe mogu dobiti kroz aktivne Mjere za samozapošljavanje, kroz usluge koje mogu dobiti ako postanu stanari Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije i Mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije, te kroz projekt  Pozitivne vibracije

Prezentaciju o mjerama za samozapošljavanje održao je Renato Poldrugač, savjetnik za samozapošljavanje HZZ-a Područnog ureda Virovitica koji je sve okupljene uputio u postojeće mjere i novitete koji su krenuli s početkom godine. Više informacija o mjerama za zapošljavanje možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Djelatnik Poduzetničkog inkubatora Virovitičko–podravske županije Saša Andrović nazočne je upoznao sa uslugama koje mogu dobiti ako postanu stanari Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije i Mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije (u tijeku izgradnja tri nova Poduzetnička inkubatora u Pitomači, Slatini i Orahovici). Više o Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko–podravske županije: http://enkubator.hr/

Sa projektom Pozitivne vibracije nazočne je upoznala djelatnica Razvojne agencije VIDRA  Željka Andrić. Projektom Pozitivne vibracije  će se kroz dvije godine osnažiti i motivirati 80 pripadnika ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te ojačati svijest o poduzetništvu istih, pružit će se potpore pri samozapošljavanju za 10 novootvorenih poslovnih subjekata i omogućiti održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva Virovitičko-podravske županije kroz integrirani razvoj, umrežavanje i poticanje veće suradnje u formi regionalnih partnerstva. Više o projektu: http://pozitivnevibracije.eu/