Vijesti

Novi poziv COSME programa: Izvrsnost za klastere

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za unapređenje kvaliteta poslovanja klastera prilikom pružanja profesionalnih usluga malim i srednjim poduzećima (COS-CLUSTER-2018-03-02: European Cluster Excellence Programme).

Opći cilj ovog poziva je jačanje izvrsnost upravljanja klasterima te omogućiti razmjenu i strateško partnerstvo između klastera i specijaliziranih mreža diljem Europe, uključujući provedbu novog pilot-programa „ClustersXchange“. Također, cilj je poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u uspješnom pristupu globalnim tržištima iskorištavanjem inovacija kao potencijala rasta koje klasteri mogu ponuditi.

Prihvatljivi prijavitelji su sve klasterske organizacije te svi pravni oblici organizacija poslovnih mreža koje sudjeluju u unapređenju rada i suradnje klastera te su osnovane na području EU i zemalja sudionica programa COSME. Prihvaljitvi prijavitelji također moraju biti registrirani ili u procesu predavanja zahtjeva za članstvo u Europskoj platformi za suradnju klastera.

Maksimalna potpora po projektu iznosi 360.000 eura, dok stopa sufinanciranja iznosi od 75% prihvatljivih troškova. Rok za prijavu projektnih prijedloga je 4. travnja 2019. godine.

Detaljnije o uvjetima natječaja i načinu prijave potražiti na sljedećem linku : https://ec.europa.eu/…/documen…/cos-cluster-2018-03-02_0.pdf