Natječaji

Natječaj za zapošljavanje na određeno

Na temelju članka 5. Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. direktor raspisuje

 

NATJEČAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme

 

u Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. na radno mjesto

Stručni suradnik/ca za financije i računovodstvo

 

 • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice (s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta)

 

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Posebni uvjeti:

 • VŠS/VSS ekonomskog ili pravnog usmjerenja,
 • radno iskustvo u struci najmanje 2 godine,
 • informatičke vještine: MS Office
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje engleskog jezika
 • komunikacijske i organizacijske vještine i sposobnosti

 

Uz pisanu prijavu s naznakom za koje se radno mjesto podnosi prijava, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (original ili ovjerena preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • presliku vozačke dozvole B kategorije

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se intervju.
Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

Na web stranici Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. objavit će se i vrijeme i mjesto održavanja intervjua.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja na web stranici Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. na adresu:

 

PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE d.o.o.

Ulica Poduzetnička zona II 18

33000 Virovitica

s naznakom «Ne otvaraj – Natječaj za zapošljavanje»

 

O rezultatima provedenog natječaja obavijestit će se osobe koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

 

 

 

  DIREKTOR
Bojan Mijok, mag.oec.

 

Pogledaj više

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije d.o.o.

Na temelju članka 59. Zakona o radu («Narodne novine» broj 93/14) i članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12), a sukladno članku 5. i članku 6. Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. od 16. studenog 2015. godine, direktor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. objavljuje

Pogledaj više