Natječaji

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Rok: 02.08.2017.

Na temelju članka 5. Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. direktor raspisuje

 

NATJEČAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme

 

u Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. na radno mjesto

Stručni suradnik/ca za financije i računovodstvo

 

 

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 

Posebni uvjeti:

 

Uz pisanu prijavu s naznakom za koje se radno mjesto podnosi prijava, kandidati su dužni priložiti:

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se intervju.
Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

Na web stranici Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. objavit će se i vrijeme i mjesto održavanja intervjua.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja na web stranici Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. na adresu:

 

PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE d.o.o.

Ulica Poduzetnička zona II 18

33000 Virovitica

s naznakom «Ne otvaraj – Natječaj za zapošljavanje»

 

O rezultatima provedenog natječaja obavijestit će se osobe koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

 

  DIREKTOR

 

Bojan Mijok