Mjera potpora za samozapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje kreirao je nekoliko različitih potpora za samozapošljavanje s ciljem smanjenja nezaposlenih osoba. Trenutno su aktivne 3 potpore: