Vijesti

Najava prezentacije o svili i svilarstvu u Hrvatskoj, Slavoniji i Virovitici, te tehnikama oslikavanja svile

U srijedu, 11.07.2018., u 19 sati u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije održati će se prezentacija o  svili i svilarstvu u Hrvatskoj, Slavoniji i Virovitici, te tehnikama oslikavanja svile. 

Gosti prezentacije: Nikola Cik, mag. hist

                                   Slavica Vitković, bacc. oec.

                                 

Pogledaj više

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dostupna edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 11. lipnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

Certifikacijom proizvoda do tržišta – video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori – video možete pogledati
ovdje

Inovacijski vaučeri za MPS-ove – video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori – video možete pogledati
ovdje

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

Pogledaj više

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za odabir upravitelja ESIF Fondom rizičnog kapitala

Europski investicijski fond objavio je Javni poziv za iskazivanje interesa za odabir upravitelja ESIF Fonda rizičnog kapitala. EU sredstva za ovaj financijski instrument iznose 35 milijuna EUR i financirat će se iz Europskih i strukturnih investicijskih fondova iz Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Specifičnog cilja 3a1 „Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“  Prioritetna os 3 je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta čiji su predstavnici članovi Investicijskog odbora za praćenje napretka provedbe financijskog instrumenta ESIF Fonda rizičnog kapitala.

Rizični kapital prikuplja se prvenstveno za investicije usmjerene u tehnološke sektore s visokim potencijalom rasta, poglavito u one sektore koji su identificirani u Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Ciljna skupina poduzeća u koje će ESIF Fond rizičnog kapitala ulagati uključuje inovativna poduzeća u početnoj fazi razvoja (start-up) te poduzeća u naprednijoj fazi razvoja koja još nisu provela javnu ponudu dionica.

ESIF Fond rizičnog kapitala je dizajniran da sadrži i Akcelerator komponentu koja će omogućiti poduzetnicima potrebnu edukaciju vezanu za specifična pravila koje vrijede u start-up svijetu. Akceleratori pomažu u pronalaženju investitora nakon završenog semestra koji obično traje 3-6 mjeseci, a u tom razdoblju će oni koji uspješno završe akceleratorski program sa izrađenom beta verzijom prototipa moći dobiti investiciju u vidu vlasničkog kapitala od inicijalnih 50.000 EUR do 200.000 EUR čime će se generirati zaliha projekata spremnih za komercijalizaciju inovacija i veća ulaganja iz ESIF Fonda rizičnog kapitala u očekivanom iznosu od 500.000 do 2 milijuna EUR, a iznimno i do čak 5 milijuna EUR.

Javni poziv će biti otvoren do 13. kolovoza 2018. godine, a tekst Javnog poziva dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.eif.org/what_we_do/resources/CVCiFoF/index.

Pogledaj više