Vijesti

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije odabran za sudjelovanje u pilot projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI)”

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije  prijavio se na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pilot projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Nakon ocjene iskaza interesa formirana je rang lista svih prihvatljivih PPI-jeva s dodijeljenim bodovima, a odabir je vršen na temelju dva opća kriterija:

  • uravnotežen regionalan razvoj (odabir po županijama temeljem dodijeljenih bodova)
  • izvrsnost (odabir na razini RH temeljem dodijeljenih bodova)

Na temelju navedenog, donesena je Odluka o odabiru PPI-jeva koji će sudjelovati u projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)” – pilot projekt, te je Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije odabran za sudjelovanje u pilot projektu na temelju općeg kriterija izvrsnosti.

Ulaskom u Mrežu poduzetničkih potpornih institucija, Poduzetničkom  inkubatoru Virovitičko-podravske županije omogućiti će se aktivniji doprinos i suodlučivanje u budućem razvoju Mreže poduzetničkih potpornih institucija u Hrvatskoj, sustavna edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih, kreiranje novih inovativnih usluga prema krajnjim korisnicima, sudjelovanje u provedbi novih inovativnih usluga, ostvarenje veće prepoznatljivosti na tržištu, mogućnost za razvoj IT platforme te stvaranje dugoročnog održivog modela MPPI sa konkretnim utjecajem i mjerljivim rezultatima za inovacijski i poduzetnički sustav u RH.

Projektom Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP utječe se na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, naročito onih koja nastaju kao tzv. «start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija.

 

Pogledaj više

U Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije u tijeku radionice za edukaciju poljoprivrednika

U Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko – podravske županije u periodu od 05.12.2017. do 15.12.2017. održavaju se radionice za edukaciju poljoprivrednika iz Mjere 1 Programa Ruralnog razvoja. Mjera 1 namijenjena je povećanju kompetencija poljoprivrednih proizvođača u poljoprivrednoj proizvodnji i distribuciji poljoprivrednih proizvoda. Provedbeno tijelo edukacija je Savjetodavna služba.

Više informacija o Mjeri 1 možete pogledati u nastavku:

M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Viša obrazovna struktura poljoprivrednog stanovništva će u konačnici pozitivno utjecati na društveno-gospodarski razvoj ruralnih područja i konkurentnost hrvatske poljoprivrede.
Od ove mjere korist će imati svi oni koji se već bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstvima programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje.

Podmjera 1.1
Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina

Tip operacije:

  1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj
  2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
  3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike
  4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

Edukacija iz Mjere 1Edukacija iz Mjere 1Edukacija iz Mjere 1Edukacija iz Mjere 1Edukacija iz Mjere 1Edukacija iz Mjere 1

Pogledaj više

Poduzetnici s područja Virovitičko-podravske županije sudjelovali na besplatnoj edukaciji za poduzetnike „Digitalizacija i EU fondovi”

4. prosinca 2017. godine održana je besplatna edukacija „Digitalizacija i EU fondovi“ u punoj dovrani Poduzetničkog inkubatora. Organizator edukacije bio je tjednik Lider. Kroz tri predavanja iz područja računovodstva,menadžmenta, EU fondova te IT-a polaznici su doznali kako transformirati svoje poslovanje, otkrili koja tehnološka rješenja mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju, kako do sredstava iz EU fondova koje bi sljedeće godine mogla olakšati modernizaciju poslovanja, povećati konkurentnost i podići vrijednost tvrtke.

Natječaj Kompetentnost i razvoj MSP – faza II namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima planiran je za 30. studenoga 2017. Ukupan fond sredstava u ovom natječaju iznosi 216,65 milijuna kuna. Stopa sufinanciranja pojedinog projekta biti između 35 i 45 posto ukupno prihvatljivih troškova.

Cilj je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika izgradnjom i/ili i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga. Održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

 

Digitalizacija i EU fondoviDigitalizacija i EU fondovi

Pogledaj više